ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  - ส่วนสวัสดิการและสังคม
  - ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.บ้านสหกรณ์
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.บ้านสหกรณ์
 
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.บ้านสหกรณ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 


 
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2560: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560 ดังนี้ 1.... (25/10/59)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้อบต.บ้านสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น: เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จังหวัด... (22/06/59)
รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท: รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ประเภทของขยะ ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี 4 ประเภท ลิงค์ http://hecseca.bl... (01/03/59)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557: องค์การบริหารส่วนตนำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี... (12/08/57)
โคงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติประจำปี 2556: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรรณ์ นำโดยนายบุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ค... (06/12/56)
ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2556: ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา ณ วัดบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 (20/10/56)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ... (04/05/59)
ประกาศสอบราคา ขุดเจาะบาดาล และปรับปรุงฝายเก็บน้ำ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดั... (18/04/59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ ... (15/03/59)
 

 
นายบุญช่วย เวชกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

พูดคุยกับนายกฯ
 

 
วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ : วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ ทำสมาธิเพื่อให้ให้จิตสงบ มีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบันคือคำให้ใจสบาย คลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใสความจำดี ทำงานมีประสิทธิ... (06/07/50)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, การขุดดินและถมดิน : การปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่เสียเวลา และไม่ขัดต่อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ฉบับที่ 2 พ... (21/06/49)
 

 
ศูนย์เศรษฐกิจชุมชน จำหน่ายข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน ราคาโรงสี ไวน์สมุนไพร ไวน์ผลไม้ แวะชม แวะชิมได้ อาคารร้านค้าชุมชน (เปลี่ยนเป็นศูนย์เศรษฐกิจชุมชน) กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดย กลุ่มสตรี กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สถานที่ 62 หมู่ 2 ต.สหกรณ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

 
ผ้าสวมก้นแก้วลายองุ่น, ผ้ารองแก้ว ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าม่านประตู ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าม่านหน้าต่าง กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าหุ้มลูกบิดประตู / หุ้มเกียร์รถยนต์ ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 

 
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 "ขอเชิญอบรม ""แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายค... <16/06/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <24/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <21/03/59>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ <09/03/59>
 ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแ... <13/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <12/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <03/01/59>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <06/08/58>
 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบุรีลาไสย์รีสอร์ท <30/06/58>
อ่านต่อ..
 

 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์ -
http://www.bansahakorn.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-929044, 053-929122 อีเมล์ : info@bansahakorn.org
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com