ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  - ส่วนสวัสดิการและสังคม
  - ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.บ้านสหกรณ์
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.บ้านสหกรณ์
 
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.บ้านสหกรณ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 


 
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2560: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560 ดังนี้ 1.... (25/10/59)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้อบต.บ้านสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น: เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จังหวัด... (22/06/59)
รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท: รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ประเภทของขยะ ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี 4 ประเภท ลิงค์ http://hecseca.bl... (01/03/59)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557: องค์การบริหารส่วนตนำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี... (12/08/57)
โคงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติประจำปี 2556: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรรณ์ นำโดยนายบุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ค... (06/12/56)
ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2556: ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา ณ วัดบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 (20/10/56)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสหกรณ์ ณ บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๔: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ สอบราคาจ้างโครงการปร... (06/06/59)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ... (04/05/59)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝายเก็บน้ำประปาภูเขาบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ๖: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง... (04/05/59)
 

 
นายบุญช่วย เวชกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

พูดคุยกับนายกฯ
 

 
วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ : วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ ทำสมาธิเพื่อให้ให้จิตสงบ มีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบันคือคำให้ใจสบาย คลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใสความจำดี ทำงานมีประสิทธิ... (06/07/50)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, การขุดดินและถมดิน : การปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่เสียเวลา และไม่ขัดต่อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ฉบับที่ 2 พ... (21/06/49)
 

 
รุ่งอรุณรีสอร์ท ROONG AROON HOT SPRINGS RESORT รุ่งอรุณรีสอร์ทรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ความสนใจในด้านการบริการของรุ่งอรุณรีสอร์ท และในโอกาสนี้รุ่งอรุณรีสอร์ทใคร่ขอเสนอราคาห้องพักและราคาอาหาร ดังต่อไปนี้ อัตราค่าห้องพัก วันธรรมดา ราคาห้องละ 1,200.- / 2 ท่าน วันหยุดเทศกาล, นักขัตฤ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

 
ม่านบังตา ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้ารองจาน ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าสวมก้นแก้วลายองุ่น, ผ้ารองแก้ว ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ถุงสบุ่สมุนไพร ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 

 
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 "ขอเชิญอบรม ""แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายค... <16/06/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <24/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <21/03/59>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ <09/03/59>
 ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแ... <13/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <12/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <03/01/59>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <06/08/58>
 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบุรีลาไสย์รีสอร์ท <30/06/58>
อ่านต่อ..
 

 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์ -
http://www.bansahakorn.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-929044, 053-929122 อีเมล์ : info@bansahakorn.org
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com