ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้าง อบต.
 อำนาจและหน้าที่ อบต.
 รายนามคณะผู้บริหาร
 รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
 อัตรากำลังของ อบต.
  - ส่วนสำนักงานปลัด
  - ส่วนการคลัง
  - ส่วนโยธา
  - ส่วนการศึกษา, ศาสนา และวัฒนธรรม
  - ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  - ส่วนสวัสดิการและสังคม
  - ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
 สถิติรายได้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 พูด/คุย แสดงความคิดเห็น กับนายกอบต.บ้านสหกรณ์
 
 ที่อยู่ติดต่อ
 แผนที่ของ อบต.บ้านสหกรณ์
 
 

 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ อบต.บ้านสหกรณ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเรา
 


 
ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเสียภาษี ประจำปี 2560: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560 ดังนี้ 1.... (25/10/59)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้อบต.บ้านสหกรณ์ ได้รับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น: เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จังหวัด... (22/06/59)
รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท: รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท ประเภทของขยะ ที่ทิ้งกันอยู่ทั่วไปมี 4 ประเภท ลิงค์ http://hecseca.bl... (01/03/59)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557: องค์การบริหารส่วนตนำบลบ้านสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี... (12/08/57)
โคงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติประจำปี 2556: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรรณ์ นำโดยนายบุญช่วย เวชกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ ค... (06/12/56)
ประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2556: ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา ณ วัดบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 6 (20/10/56)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ ... (04/05/59)
ประกาศสอบราคา ขุดเจาะบาดาล และปรับปรุงฝายเก็บน้ำ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดั... (18/04/59)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ ... (15/03/59)
 

 
นายบุญช่วย เวชกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

พูดคุยกับนายกฯ
 

 
วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ : วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ ทำสมาธิเพื่อให้ให้จิตสงบ มีพลัง มีประโยชน์ในปัจจุบันคือคำให้ใจสบาย คลายทุกข์ หนักแน่น มั่นคง อารมณ์แจ่มใสความจำดี ทำงานมีประสิทธิ... (06/07/50)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, การขุดดินและถมดิน : การปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่เสียเวลา และไม่ขัดต่อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ฉบับที่ 2 พ... (21/06/49)
 

 
ศูนย์เรียนรู้หอศิลป์สันกำแพง เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เช่น การทอผ้าแบบโบราณ สวนสมุนไพร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไผ่ สวนพืชผักปลอดสารพิษ งานศิลปหัตถกรรม เช่น ดนตรีพื้นบ้าน ศิลปะการวาดรูป เครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรมบ้านดิน งานจักสาน เป็นต้น ศูนย์ของเราจะเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรี...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
 

 
ผ้ารองกลม (50 ซม.) ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าสวมก้นแก้วลายองุ่น, ผ้ารองแก้ว ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
กล่องทิชชู (ใหญ่) ผลิตโดย กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ผ้าม่านหน้าต่าง กลุ่มสตรีและเยาวชน (หัตถกรรม) สหกรณ์การเกษตร บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
 

 
 ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย <01/11/59>
 "ขอเชิญอบรม ""แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายค... <16/06/59>
 จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี <24/03/59>
 ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ <21/03/59>
 ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ <09/03/59>
 ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแ... <13/01/59>
 ขอเชิญอบรม "เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้... <12/01/59>
 ขอเชิญอบรม "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD... <03/01/59>
 ลองหรือยัง VOR ระบบวิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน <06/08/58>
 ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบุรีลาไสย์รีสอร์ท <30/06/58>
อ่านต่อ..
 

 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์ -
http://www.bansahakorn.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 127/1 หมู่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-929044, 053-929122 อีเมล์ : info@bansahakorn.org
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com